Αρχαιολογικό Μουσείο Πάρου

Αρχαιολογικό Μουσείο ΠάρουΑρχαιολογικό Μουσείο Πάρου


Αρχαιολογικό Μουσείο Πάρου

Το 1960 κτίσθηκε, σε επαφή με το Γυμνάσιο, μια μεγάλη αίθουσα για να στεγάσει τα αρχαία που μέχρι τότε φυλάσσονταν στα κελιά της Καταπολιανής. Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 κτίσθηκε η δεύτερη αίθουσα και το 1995 ξεκίνησε η κατασκευή της επέκτασης του Μουσείου.

 

Συλλογές που περιλαμβάνει:

 

Αίθουσα Α: Γλυπτά αρχαϊκών και κλασικών χρόνων.

 

Αίθουσα Β : Ευρήματα (κεραμεική μικροτεχνία και γλυπτική) Νεολιθικά. Πρωτοκυκλαδικά, Μυκηναϊκά, Γεωμετρικά, Αρχαϊκά, Κλασικά, Ελληνιστικά, Ρωμαϊκά.

 

Αίθριο : Γλυπτά, αρχιτεκτονικά μέλη, τεφροδόχοι, ψηφιδωτό δάπεδο ρωμαιϊκών χρόνων.

 

Σημαντικότερα εκθέματα:

 

  • Μαρμάρινο άγαλμα Γοργούς (Αρ. Μουσείου 1285), ύψους 1.35 μ. Σώζεται σχεδόν ακέραιο. Αποτελούσε κεντρικό ακρωτήριο ναού. Βρέθηκε το 1993 σε αρχαίο δημόσιο οικοδόμημα στην Παροικιά. Μέσα 6ου αιώνα π.Χ.

 

 

  • Δύο μαρμάρινεςανάγλυφες πλάκες (Αρ. Μουσείου 758-759) από το Ηρώο του Αρχίλοχου. Στη μία εικονίζεται ο Αρχίλοχος στη νεκρική κλίνη και στην άλλη λιοντάρι που κατασπαράσσει ταύρο. Βρέθηκαν ενσωματωμένες στο δάπεδο του αιθρίου της Καταπολιανής. Τέλη 6ου αιώνα π.Χ.

 

  • Μαρμάρινο κολοσικό άγαλμα Αρτέμιδος (Αρ. Μουσείου 1251) από το Δήλιο της Πάρου, ύψους- με την πλίνθο- 2.74 μ. Πρόκειται για το λατρευτικό άγαλμα του ιερού, στον τύπο της αρχαικής κόρης με χιτώνα 480 – 490 π.Χ.

 

  • Μαρμάρινο άγαλμα Νίκης (Αρ. Μουσείου 245), ύψους 1.35μ. Λείπουν το κεφάλι τα χέρια και τα φτερά. Βρέθηκε στο Κάστρο της Παροικιάς Πάρου.470 π.Χ.

 

  • Μαρμάρινο άγαλμα ένθρονης θεάς (Αρ. Μουσείου 162), ύψους 1,57 μ. Λείπουν το κεφάλι και τα χέρια. Βρέθηκε στην Αγκαιριά Πάρου το 1885 από τον Leowy.

 

  • Μαρμάρινο ιωνικό κιονόκρανο του 6ου αιώνα π.Χ (Αρ. Μουσείου 733). Επίστεψη αναθηματικού κίονα στο Ηρώο του Αρχίλοχου. Σώζει επιγραφή που αναφέρεται στην ίδρυση του μνημείου από το Δόκιμο (4ος αιώνας π.Χ.)

 

  • Νεολιθικό ειδώλιο γυναικείας μορφής σε θέση οκλαδόν με τα χέρια κάτω από το στήθος (Αρ. Μουσείου 886). Σωζόμενούψος 0,055μ. Βρέθηκε στο νησί Σάλιαγκος.

 

 

  • Μαρμάρινο άγαλμα κόρης με χιτώνα (Αρ. Μουσείου 802), σωζ. Ύψους 0,86μ. Βρέθηκε στα Πρωτόρια Ναούσης. 6ος αιώνας π.Χ.

 

  • Κάτω τμήμα από κορμό κούρου (Αρ. Μουσείου 157) σωζ. Ύψος 0,81 μ. Τρίτο τέταρτο του 6ου αιώνα π.Χ.

 

  • Πάριο χρονικό (Αρ. Μουσείου 62) : επιγραφή που περιέχει ιστορικά, θρησκευτικά, φιλολογικά στοιχεία από τα προϊστορικά χρόνια ως το 264 π.Χ. Μία πλάκα έχει διασωθεί στο Μουσείο της Πάρου, άλλες δύο βρίσκονται στην Οξφόρδη.